Thế nào là giáo dục đặc biệt

Thế nào là giáo dục đặc biệt

Giáo dục đặc biệt là gì?
Là các chương trình giáo dục được thiết kế dành riêng cho các học sinh có nhu cầu đặc biệt. Các học sinh có nhu cầu đặc biệt ở đây là các các học sinh bị “chậm” về tinh thần/ thể chất/ tình cảm ảnh hưởng đến sự phát triển tổng thể và bình thường của trẻ. Gây ra các vấn đề về nhận thức, kỹ năng trong mọi hoạt động sinh hoạt và học tập, do đó mà chúng cần một môi trường giáo dục dành riêng cho mình – điều mà các trường học truyền thống không thể đáp ứng.

Giáo dục đặc biệt sử dụng các phương pháp, chương trình và cả nội dung dạy mang tính thích nghi cho các trẻ có nhu cầu đặc biệt; đáp ứng nhu cầu hoạt động, vui chơi, học tập theo khả năng của trẻ đó.

Quy định Phát luật liên quan đến vấn đề giáo dục đặc biệt

Theo thống kê của Liên Hiệp Quốc và WHO, có đến 10% dân số là người khuyết tật, họ có nhu cầu được tham gia tất các hoạt động xã hội như 90% dân số còn lại, nhất là các hoạt động về giáo dục. Do đó mà tại một số quốc gia phát triển, chính phủ đã xây dựng các quy định, đạo luật quy định về giáo dục dành riêng cho người khuyết tật, giúp học hoà nhập với cuộc sống dễ dàng hơn.

  • Luật Người Khuyết Tật, 2010
Chính phủ Việt Nam đã có rất nhiều các quy định nhằm hỗ trợ người khuyết tật hoà nhập với cộng đồng dễ dàng nhất có thể. Trong đó có Bộ Luật Người Khuyết Tật bao gồm đầy đủ các quy định về quyền, nghĩa vụ xã hội với người khuyết tật và ngược lại. Luật này còn có các quy định về giáo dục đặc biệt cho người khuyết tật, khuyến khích tất cả các hoạt động giáo dục mà người khuyết tật có thể tham gia.

  • Hoa Kỳ - Đạo luật giáo dục cá nhân khuyết tật (IDEA), 2004
Đạo luật này ban đầu là Đạo luật giáo dục cho trẻ em khuyết tật (EHA), 1975 được sửa đổi năm 1997 thành Đạo Luật giáo dục cá nhân khuyết tật (IDEA), 2004.

Theo luật của IDEA, tất cả các tiểu bang nhận tài trợ liên bang phải hỗ trợ cung cấp các chương trình giáo dục đặc biệt cho trẻ có nhu cầu. Đảm bảo rằng tất cả trẻ em khuyết tật đều được cung cấp đầy đủ các dịch vụ và tài nguyên cần thiết để chúng thành công trong và ngoài hệ thống giáo dục cùng với những người không khuyết tật.

  • Các đạo luật khác
Hoa Kỳ: Đạo luật người Mỹ và các hành vi tiếp cận – 1990

Anh: Đạo luật về Phân biệt hành vi khuyết tật – 1995

Úc: Đạo luật về phân biệt hành vi tiếp cận – 1992

Ireland: Luật người khuyết tật – 2005

Giáo dục đặc biệt có thể kịp thời giúp các trẻ có nhu cầu được can thiệp trị liệu, được học tập và phát triển tốt nhất như những trẻ bình thường. Giáo dục đặc biệt không chỉ giúp các trẻ có thể sống và hoà nhập dần tốt hơn mà còn làm nâng cao nhận thức của xã hội với những người khuyết tật, làm cho cuộc sống ngày càng công bằng và phát triển hơn. Sự quan tâm và hỗ trợ của cả cộng đồng đến người khuyết tật sẽ giúp người khuyết tật – nhất là các trẻ em có nhu cầu giáo dục đặc biệt có thêm nhiều cơ hội phát triển, hoà nhập và cống hiến.

Xem thêm:
  1. Xem TV Nhiều Có Thể Khiến Trẻ Chậm Nói
  2. Tự Kỷ- Nguyên Nhân Và Triệu Chứng
  3. Trường Giáo Dục Đặc Biệt Cho Trẻ Tự Kỷ, Chậm Phát Triển
  4. Trẻ Tự Kỷ Và Những Nỗi Sợ
 
Trả lời vào chủ đề
Bạn cần đăng nhập hoặc đăng ký để thực hiện tương tác, đăng nhập nhanh bằng tài khoản dưới đây. Hoặc bấm vào đây để Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản chỉ mất 10 giây.